RI&E en PvA

Risico Inventarisatie en -Evaluatie en Plan van Aanpak

Elk bedrijf heeft een arbo-wettelijke verplichting om een ​​risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daaraan moet een SMART Plan van Aanpak (PvA) worden gekoppeld. Gelling Advies biedt u op de volgende manieren ondersteuning:

Ondersteuning preventiemedewerker

Wij kunnen de preventiemedewerker ondersteunen bij het opstellen van de RI&E en de samenstelling van het PvA. Daarbij kunnen wij onze kerndeskundigen inzetten op het gebied van arbeidshygiëne, veiligheid en arbeid & organisatiekunde.

Toetsing van de RI&E

Nadat de RI&E en het PvA zijn opgesteld kunnen deze door onze gecertificeerde kerndeskundigen worden getoetst. Zij kunnen voor u een systeemtoetsing en/of een scope toetsing (in geval van een verdiepende RI&E) uitvoeren.

Opstellen en toetsen RI&E en PvA

We kunnen voor u de gehele RI&E met  verdiepende RI&E’s uitvoeren en het (concept) PvA opstellen. Tevens zorgen we voor de toetsing van het geheel. Ook kunnen we ondersteunen bij de implementatie van de maatregelen die uit het PvA naar voren zijn gekomen.