Naast opleidingen krijgen we vragen vanuit de cursisten en aangesloten bedrijven over mogelijke adviestrajecten.
Daar willen we graag aan voldoen. Hieronder de meest gevraagde ondersteuning die wij aanbieden.

RI&E en PvA
Elk bedrijf heeft een arbo-wettelijke verplichting om een ​​risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daaraan moet een SMART Plan van Aanpak (PvA) worden gekoppeld.
Lees verder..
V&G-coördinatie
De Nederlandse Arbeidsinspectie handhaaft actief de wettelijke verplichtingen van organisaties t.o.v. de V&G-coördinatie.
Lees verder..
Onafhankelijk onderzoek
Bij ongevallen of complexe processen is het soms nodig om onafhankelijke expertise in te huren.
Lees verder..