Pakket V&G-coördinatie

Bent u opdrachtgever in het bouwproces? Neemt u het initiatief, betaalt u uiteindelijk de rekeningen? Uw V&G-verantwoordelijkheden zijn niet te onderschatten!

Nederlandse Arbowetgeving heeft niet slechts betrekking op de relatie werkgever-werknemer, maar zeker ook op de lijn opdrachtgever-aannemers. Met name het Arbobesluit Bouwproces zegt hier belangrijke dingen over. Kort en goed: er moet gecoördineerd worden! En dat is vooral positief, het is een kans. U heeft zelf de regie over risicobeheersing. Het op de goede manier omgaan met coördinatieverantwoordelijkheden levert uiteindelijk prettige werkomstandigheden, gemotiveerde aannemers, tevreden medewerkers en de meest gunstige ongevallenstatistieken op. Hier kunt u mee voor de dag komen!

De Nederlandse Arbeidsinspectie past actieve handhaving toe op deze wettelijke verplichtingen. In het bijzonder wordt daarbij gefocust op opdrachtgevers als woningcorporaties en projectontwikkelaars. Men gaat soms mild te werk, maar er kunnen ook aanzienlijke boetes worden opgelegd. Kortom: er zijn tal van redenen om de coördinatieverplichtingen serieus te nemen!  

Om de opdrachtgever in het bouwproces te ondersteunen bij inzicht in het wettelijk kader en vervolgens de praktische toepassing heeft Gelling Advies een pakket samengesteld. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

Training V&G-coördinatie

Tijdens deze training voor bijvoorbeeld werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders (tweemaal een dagdeel) komen de belangrijkste wettelijke verplichtingen op het gebied van V&G-coördinatie aan de orde. In eerste instantie kan dit overkomen als saaie theorie, maar al snel zal blijken dat het een boeiend onderwerp is! Arbo klinkt als ‘regeltjes’, maar tijdens deze dagdelen wordt duidelijk dat het eigenlijk ‘gezond verstand’ inhoudt. 

Opstellen V&G documentatie

Wij begeleiden bij het opstellen van de juiste documenten. Hierbij kiezen we een praktische en pragmatische insteek, uiteraard ruim binnen de marges van Arbowetgeving. Tegelijkertijd adviseren we over interne procedures om de V&G-coördinatietaken te verankeren in de organisatie.

Coaching in de ontwerpfase

Bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten (hoe complexer hoe boeiender!) coachen we onder meer architecten, planvoorbereiders en projectleiders bij het invullen van hun taken op het gebied van V&G-coördinatie in de ontwerpfase. Hierbij is veilige onderhoudbaarheid van vastgoed een belangrijk onderwerp.