Pakket V&G-coördinatie woningcorporatie

Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie

De Nederlandse Arbeidsinspectie handhaaft actief de wettelijke verplichtingen van organisaties ten aanzien van de V&G-coördinatie. In het bijzonder wordt hierbij gefocust op de woningcorporaties. Als de corporatie niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen kan een eis tot naleving of zelfs een boete worden opgelegd. Om de corporatie te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen heeft Gelling Advies een Woco training & advies pakket samengesteld. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Training V&G-coördinatie

Tijdens deze training voor projectleiders (twee maal een dagdeel) komen de belangrijkste wettelijke verplichtingen op het gebied van V&G-coördinatie en omgevingsveiligheid aan de orde. Daarnaast bespreken we een aantal concrete V&G-plannen van de eigen corporatie.

Opstellen V&G documenten en procedures

Wij begeleiden bij het opstellen van de juiste en praktische documenten (V&G-plan, Bouwveiligheidsplan, Aerius berekening) die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijk eisen. Daarbij adviseren we over de interne procedures om de V&G-coördinatie verplichtingen te verankeren in de organisatie.

Coaching bij taken V&G-coördinator ontwerpfase

Bij complexe projecten zoals nieuwbouw of renovatie, coachen we de projectleiders bij het invullen van hun taken als V&G-coördinator ontwerpfase. Ook denken we inhoudelijk mee over de V&G-aspecten zoals omgevingsveiligheid, dakveiligheid, gevelreiniging, glasbewassing en onderhoud.